Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΑΔ.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΑΔ.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 22/5/2011 ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:


ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ

ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ


ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔ.ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ!


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΛΑΣΤΗ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ Α. Δ. Τ Χ398113, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΜ. Κ. Υ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:

HYPNOSEDON ΚΑΙ VULBEGAL.Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

 1. Στο ΦΕΚ 559/ΤΒ/8-4-2011 δημοσιεύθηκε ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης ( αρνητική λίστα), την οποία έχετε ήδη λάβει και ισχύει από 2/5/2011.


 1. Αναγραφή δοσολογικού σχήματος απαιτείται στις συνταγές πέραν του ενός εμβαλλαγίου .


 1. Το ΤΑΠ –ΟΤΕ μας ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι για τα σκευάσματα υψηλού κόστους απαιτείται:

Ξεχωριστός φάκελος ,τιμολόγιο και ξεχωριστές καταστάσεις.


 1. Οι συνταγές ασφαλισμένων τέως ΤΑΞΥ πρέπει να συνταγογραφούνται σε συνταγολόγια του ΙΚΑ ή ηλεκτρονικά.

ΜΑΪΟΣ 2011

ΘΕΜΑ 1ον : ΙΚΑ

α) Συμπληρωματικές οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011»


Σχετικά:

1. Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.80000(ν3918)/οικ7396/921/31-3-2011 του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/836/21-3-2011

3. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/685/19-02-2009

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι

διατάξεις του Νόμου 3918 με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» (τεύχος Α, ΦΕΚ 31/02-03-2011), σάς διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο (1) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο εν λόγω έγγραφο:

· αναφέρονται οι διατάξεις του Νόμου 3918 που αφορούν στους επαγγελματίες υγείας και,

· επισημαίνεται ότι στο άρθρο 72, παρ. 1 του Νόμου 3918/2011 αναγράφεται ότι: «Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το

οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων» και διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλλάγια. Ως εκ τούτου δεν θα περικόπτεται η αξία του φαρμάκου

στις συνταγές στις οποίες η αναγραφή ενός εμβαλλαγίου δεν συνοδεύεται από την αναγραφή του αντίστοιχου δοσολογικού σχήματος, ενώ σε περίπτωση αναγραφής δύο και πλέον εμβαλλαγίων η μη αναγραφή του δοσολογικού σχήματος αποτελεί λόγο περικοπής της αξίας του φαρμάκου.

Διευκρινίζουμε ότι σε συνταγές που περιέχουν δύο εμβαλλάγια χωρίς να αναγράφεται

δοσολογικό σχήμα (βάσει του ανωτέρω σχετικού 3 εγγράφου) δεν θα γίνονται περικοπές μέχρι και το τέλος Απριλίου 2011.

β) Χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων και ΦΥΚ από το ΙΚΑ μέσω ιδιωτικών φαρμακείωνΤο ΙΚΑ με το υπ.αριθ. Γ55/837/21-3-2011 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι χορηγεί φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και νοσοκομειακά μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, με τον εξής τρόπο :


1.- Στις περιπτώσεις που απαιτείται φάρμακο που χορηγείται κατά την διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο, (δηλαδή απαιτείται ενδοφλέβια έγχυση) δεν αναγράφεται επί της συνταγής του ΙΚΑ η λέξη «στερούμεθα», καθόσον δεν χορηγείται το φάρμακο αυτό από το ΙΚΑ, αλλά απαιτείται η λέξη «στερούμεθα» επί της γνωμάτευσης του Κρατικού νοσοκομείου στο οποίο εισάγεται ο ασθενής για την βραχεία νοσηλεία. Επαναλαμβάνουμε ότι το «στερούμεθα» μπαίνει στην γνωμάτευση του Κρατικού Νοσοκομείου.


2.- Για τα φάρμακα υψηλού κόστους, για τα οποία δεν απαιτείται βραχεία νοσηλεία (π.χ. p.os ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) τα ιδιωτικά φαρμακεία εκτελούν συνταγές του ΙΚΑ που φέρουν την ένδειξη «στερείται» από το φαρμακείο του ΙΚΑ και υπάρχει γνωμάτευση γιατρού όπου απαιτείται, η οποία και επισυνάπτεται.Επισημαίνεται ότι :


 • οι συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους, θα συνταγογραφούνται και θα εκτελούνται ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ και όχι ηλεκτρονικά,

 • η αρίθμηση τους θα γίνεται κανονικά μαζί με τις άλλες συνταγές και

 • δεν θα υποβάλλονται σε ξεχωριστή κατάσταση. Θα υποβάλλεται δηλαδή ένα και μόνο τιμολόγιο.

γ) Μη αποζημίωση φαρμάκων LIFESTYLE από το ΙΚΑ πλην πέντε εξαιρέσεων


Το ΙΚΑ μας απέστειλε το υπ.αριθ. Γ55/838/21-3-2011 έγγραφό του, το οποίο αφορά τα φάρμακα lifestyle τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από το Ταμείο, πλην των φαρμάκων DAFLON, VENORUTON, MIRENA, ACOMPLIA ,XENICAL , τα οποία εξαιρούνται της απαγόρευσης και αποζημιώνονται με την προσκόμιση γνωμάτευσης που θα αναφέρει ένδειξη που ορίζεται ως εξής :


  • ACOMPLIA & XENICAL : χορηγείται σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς παράγοντες κινδύνου

  • MIRENA : συνταγογραφείται με τις εγκεκριμένες ενδείξεις

α) προστασία από υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας οιστρογονικής υποκατάστασης

β) Ιδιοπαθής μηνορραγία

  • VENORUTON :χορηγείται με την εγκεκριμένη ένδειξη συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ βαθμού αιμορροΐδων

  • DAFLON : χορηγείται με την εγκεκριμένη ένδειξη αιμορροϊδική κρίση


Στον κατάλογο αυτό, περιλαμβάνονται και φάρμακα τα οποία είναι πλέον ΜΗΣΥΦΑ ή οι άδειες τους έχουν ανακληθεί.


Το ΙΚΑ μας ενημέρωσε επιπλέον ότι θα επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό όταν ο ΕΟΦ , ο οποίος έχει και την σχετική ευθύνη, διαφοροποιεί ή προσθέτει μετά από αίτηση των φαρμακευτικών εταιρειών τις εγκεκριμένες ενδείξεις των φαρμάκων αυτών.


1) Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας (εξαίρεται η περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς παράγοντες κινδύνου)

ACOMPLIA

XENICAL


2) Φάρμακα για τη θεραπεία της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας

AXELAN

BOTAFEX

EBERSEDIN

HAIRWAY

LOTORIN

MINODRIL

MINOXIDIL/TARGET

NEO PRURISTAM

NHEREA

OXOFENIL

REGAINE

VIUS

PERVIL (f.c. tab 1mg/tab)

PROPECIA (f.c. tab 1mg/tab)
3) Φάρμακα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργείας

CAVERJECT

CIALIS

LEVITRA

MUSE

VIAGRA

VIVANZA


4) Αντισυλληπτικά φάρμακα συστηματικής χρήσης

CERAZETTE

CILEST

GRACIAL

HARMONETTE

LAURINA

LIOFORA

LOETTE

MELIANE

MERCILON

MINESSE

MINULET

MIRENA (εξαιρούνται οι εγκεκριμένες ενδείξεις α) προστασία από υπερπλασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας οιστρογονικής υποκατάστασης β)Ιδιοπαθής μηνορραγία)

NORLEVO

NOVYNETTE

POSTINOR

REGULON

RIGEVIDON

TRIMINULET

TRIGYNERA

TRIREGOL

YASMIN

YASMINELLE


5) Θεραπεία δερματικής γήρανσης ή ρυτίδων του δέρματος

VISTABEL


6) Κοινές στοματίτιδες, άφθες


AFTAID (mouth past 5% w/w)

BETADINE (sol. ga. mw 1%)

DRAPIX (sol. ga. mw 1%)

EVINOLUT (sol. ga. mw 1%)

LYSOPAINEN (subl. tab 20+10 mg/tab) MUNDISAL (gel or. top 8,71%+0,01%)

OXISEPT (or. t. sol. 1% w/v)

POVIODINE (gargle 1%)

PYRALVEX (or. t. sol. 1%+5% w/v)

RIPOSON (mouth wash 0,5mg/1ml)

RIPOSON (loz 5mg/loz)

STREPSILS PLUS (mouth spray 0,58+1,16+1,88 mg/d)

UNISEPT (sol. ga. mw 10%)


7) Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών

ADDITIVA VITAMIN C

ARCALION

BESIX

BETRIMINE

EPHYNAL

EVATON B12

EVIOL

EVIOLA

FARASIN

ISSOBEVIT

NECTADONC

NEOSARKOL

NEUROBION

PHARMATON GERIATRIC

PHOSPHOVITAM FORT SOPALAMIN3B

TRIFORTE

TRIPLOVIT

TRIVIMINE

UPSATON

VICEF

VIONEURIN6

VITORANGE VITORANGE+CALCIUM

8) Φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη

CAMRYN

CAVALAR

CHAMPIX

ZYBAN

NICOPATCH (TTS 21MG/24 HRS)

NICORETTE (CHW TAB 4MG/TAB)

NICORETTE (INHALAT 10MG/UNIT)

NICORETTE NAS. SPRAY 500MCG/DOSE NICORETTE (MICROTAB) SUBL. TAB 4MG/TAB NICORETTE (MINT) CHW TAB 4MG/TAB

NICORETTE MICROTAB LEMON (SUBL. TAB 4MG/TAB)

NICORETTE FRESHMINT (CHW TAB 4MG/TAB)

NICOTINELL FRUIT (CHW GUM 4MG/GUM)

NICOTINELL LIQUORICE (CHW GUM 4MG/GUM)

NICOTINELL MINT (CHW GUM 4MG/GUM)

NIQUITIN CLEAR (TTS 21 MG / 24 HRS)9) Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρου

ABANIFAN

ANTICAN

BIOFLEVIN

CIDOSTON

CYCLO—3FORT

DAFLON (εξαιρείται η εγκεκριμένη ένδειξη αιμορροϊδική κρίση)

DIOSMINE/VOCATE

DIOSPER

DISPEDROL

DOXYTREX

FLEVION

FLEVOSTOL

GAMOPHEN

HEMERAN

MECATON

NOXAREL/GENEPHARM

OFLAZET

OPINO

PELETHROCIN

PYCNOGENOL

RADIAVIT

RIOVEN

ROXYDRAL

SMUDAL

VENORUTON (εξαιρείται η εγκεκριμένηένδειξη συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ βαθμού αιμορροΐδων)

VENOSMAN

δ) Διευκρινίσεις που αφορούν στην χρέωση συνταγολογίων στους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ

Σχετικό:

έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/836/21-3-2011 της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης 2. Απόφαση Φ.40021/οικ.4856/397 (ΦΕΚ 478/Β΄/29-03-2011), «Όροι και προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ».

Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

οι ιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ προσερχόμενοι στην Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής όπου λειτουργεί το ιατρείο τους θα έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ΤΣΑΥ καθώς και απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού στην οποία (φωτοτυπία) θα αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους. Στη Μονάδα Υγείας οι ιατροί θα συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι διαθέτουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή/και τον ΟΑΕΕ.

Η εκ νέου χορήγηση συνταγολογίου απαιτεί μόνο την προσκόμιση του προηγούμενου (χρησιμοποιημένου) συνταγολογίου προκειμένου να γίνει η αποχρέωση και η νέα χρέωση.

Οι Διαχειριστές αποθεμάτων ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (1) και, σε περίπτωση που δεν βρίσκουν κάποιον ιατρό στο μητρώο:

Θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του (αριθμό ΤΣΑΥ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Υπεύθυνη Δήλωση) και, μία φορά την εβδομάδα, θα τα αποστέλλουν υπηρεσιακά στην Ομάδα Συλλογής Στοιχείων του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Πατησίων 12, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-3891001 & 210-3891004) προκειμένου να καταχωρηθούν στο μητρώο. Η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων θα καταχωρεί τα στοιχεία στο σύστημα αφού τα διασταυρώσει με εκείνα που αποστέλλει το υπεύθυνο ταμείο.

ΑΔΑ: 4ΑΓ94691ΩΓ-9Ζ Σημειώνεται ακόμη ότι οι στρατιωτικοί ιατροί θα πρέπει να αναφέρουν στην σφραγίδα τους και τα εξής: ΙΣ (δηλαδή Ιατρικός Σύλλογος) + τον αριθμό τους στο Ιατρικό Σύλλογο.

Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

Οι συνταγές που υποβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σαρώνονται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. Γ55/728/19-01-2010 έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης

Όσον αφορά στα ποσοστά συμμετοχής σας υπενθυμίζουμε ότι:

Η συμμετοχή στα φάρμακα έχει καθορισθεί για όλα τα Ασφαλιστικά ταμεία στο 25% της αξίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1902/90 και είναι αρμοδιότητα των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Οι παθήσεις που τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν ή με ποσοστό 10% καθορίσθηκαν με τις υπ’ αριθμ.:

- 7/οικ/1143/21-12-90,

- 7/οικ/1144/21-12-90

- 7/οικ/319/1-4-92

Αποφάσεις Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κυρώθηκαν με Νόμο καθώς και στη συνέχεια με τις διατάξεις του Ν.3518/06,άρθρο 59 παρ.6.

Με το Ν.2676/5-1-99 , άρθρο 34, καθορίσθηκε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και για όσο χρόνο το δικαιούνται καθώς και τα μέλη των οικογένειών τους συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην αξία όλων των φαρμάκων.

Το τελευταίο έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης που αφορά στα προβλεπόμενα ποσοστά συμμετοχής είναι το Γ55/749/26-3-2010.

Για τους ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δέχονται τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος στα ιδιωτικά τους ιατρεία τίθεται ανώτατο όριο 50 επισκέψεων στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να εκδοθούν έως 65 συνταγές το μήνα, ενώ για τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ τίθεται ανώτατο όριο 80 επισκέψεων στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να εκδοθούν έως 100 συνταγές το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ιδρύματος (ανωτέρω έγγραφα Γ55/728/19-01-2010, Γ55/749/26-3-2010 και Γ55/836/21-3-2011) στον ιστότοπο του Ιδρύματος IKA

ε) Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2011


Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2011 τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος συνταξιούχος είναι δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα είναι τα κάτωθι:

 1. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο μήνας Δεκέμβριος 2010 (δ΄ τρίμηνο)

 2. Για τους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), (ΤΑΕ) και (ΤΣΑ): Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, μηνών Νοεμβρίου 2010, Δεκεμβρίου 2010 καθώς και Δώρο Χριστουγέννων 2010, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΑΣ», εφόσον ο συνταξιούχος λαμβάνει ΕΚΑΣ κατά τον τελευταίο μήνα του τριμήνου.

Υπενθυμίζουμε ότι η μειωμένη συμμετοχή στην φαρμακευτική περίθαλψη αφορά και τα μέλη οικογενείας του δικαιούχου ΕΚΑΣ.

στ) Αναφορικά με τη διάθεση του φαρμάκου Zarzio


Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Γ55/703/24-06-2009 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και που ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος, επισημαίνεται, ότι εάν και το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Zarzio είναι βιο-ομοειδές προϊόν (δηλαδή η δραστική του ουσία είναι «παρόμοια» με εκείνη του βιολογικού προϊόντος αναφοράς) και επειδή χρησιμοποιείται στην ίδια δόση και για την αντιμετώπιση της ίδιας νόσου με το βιολογικό προϊόν αναφοράς και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, υπάγεται στην παραπάνω περίπτωση και θα χορηγείται από το 3ο, 6ο, 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζουμε ότι όλα τα βιο-ομοειδή των δεσμευμένων από το Ίδρυμα προϊόντων θα δεσμεύονται αυτόματα.


ΘΕΜΑ 2ον : Π.Φ.Σ.

α) Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τα αποτελέσματα, σε σχέση με τον ΟΠΑΔ από τις κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών


Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τον μεγάλο αγώνα των φαρμακοποιών κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, άλλο ένα μεγάλο μέτωπο που αφορά το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων των πληρωμών του Δημοσίου, αντιμετωπίσθηκε αποτελεσματικά. Οι Φαρμακοποιοί αποδεικνύουν συνεχώς ότι μπροστά στον κυκεώνα που έρχεται, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ξεπερνούν τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και μετά από πολύπλευρο συνδικαλιστικό αλλά και πολιτικό αγώνα, με κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, το πρόβλημα των καθυστερήσεων των πληρωμών του Δημοσίου φαίνεται να ξεπερνιέται με οριστικό τρόπο μετά την ενημέρωση που μας έστειλε ο ΟΠΑΔ με βάση την οποία κινήθηκαν τα χρήματα προς τις περιφερειακές υπηρεσίες (ΥΠΑΔ).
Βεβαίως αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης του ΟΠΑΔ για άμεση πληρωμή των λογαριασμών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011 και μέχρι τα τέλη Απριλίου των συνταγών μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010.


Ο Π.Φ.Σ. ζητούσε επίμονα τη επίλυση του θέματος με οριστικό – θεσμικό τρόπο και όχι την προσωρινή τακτοποίηση. Καταστήσαμε σαφές ότι δεν μας ενδιαφέρει απλώς η πληρωμή των οφειλομένων αλλά η μόνιμη λύση.


Καρπός των πιέσεων μας ήταν:

Α) Η μετατροπή του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο

Β)Η ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με την οποία επιταχύνεται η πληρωμή (προηγείται δειγματοληπτικός έλεγχος και πληρωμή και ακολουθεί ο πλήρης έλεγχος των συνταγών).

Γ) Την υπογραφή προσαρτήματος της μεταξύ ΟΠΑΔ και Π.Φ.Σ. υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των φαρμακοποιών και θα το διανέμει στους δικαιούχους.

Δ) Σε επίπεδο πληρωμών ζητήσαμε την καταβολή των οφειλομένων του έτους 2010 και των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2011.

Καρπός των πιέσεων μας, των κινητοποιήσεων και των αγώνων, όπως εκφράσθηκαν και από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ήταν να γίνει η καταβολή των χρημάτων από το υπουργείο Οικονομικών στον ΟΠΑΔ και στη συνέχεια η αποστολή των επιτροπικών ενταλμάτων. Χαιρετίζουμε τον αγώνα όλων των συναδέλφων που κινητοποιήθηκαν οργανωμένα.


Μικρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται ακόμη οφείλονται στη νέα διαδικασία που αντιμετωπίζουν οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πράγμα που πιστεύουμε ότι θα ξεπερασθεί.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι οι Φαρμακοποιοί συντονισμένα στη βάση επιχειρημάτων, διεκδικώντας το δίκιο τους, επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα, παρά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από ορισμένους υπουργούς και δημοσιογράφους.

Κύριο στοιχείο του αγώνα μας κάθε φορά αποτελεί η υποστήριξη των ασφαλισμένων και της κοινής γνώμης.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε και άλλες προκλήσεις για το επάγγελμα μας για τις οποίες θα χρειασθεί να είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι, για δώσουμε την απάντησή μας.


β) Επιστολή ΠΦΣ προς τον Διοικητή του ΟΓΑ σχετικά με το Rebate


Κύριε Διοικητά,


Εν όψει της εφαρμογής του Ν. 3918/2011 άρθρο 34 περί καθιέρωσης ποσού επιστροφής στα ταμεία επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την πληρωμή των τιμολογίων υπολογίζουν και παρακρατούν το προβλεπόμενο ποσό επιστροφής εφ΄ όσον αποζημιώνουν τους φαρμακοποιούς εντός των νομίμων προθεσμιών.

Στην περίπτωση του ΟΓΑ η προθεσμία αυτή είναι 30 ημέρες.

Επειδή η τελευταία ημέρα κατάθεσης των συνταγών στον ΟΓΑ είναι η 10η έκαστου μηνός, η πληρωμή πρέπει να γίνεται μέχρι την 11η ημέρα του επόμενου από την κατάθεση των συνταγών.

Μόνο εντός της προθεσμίας αυτής, η επιστροφή ποσών από τα φαρμακεία προς τον ΟΓΑ είναι σύμφωνη με τον Νόμο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


γ) O Γολγοθάς των Φαρμακοποιών


Εδώ και ένα χρόνο και με πρόσχημα την Οικονομική κρίση η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει τους φαρμακοποιούς. Ένα επάγγελμα – λειτούργημα που προσφέρει διαρκώς στον Έλληνα πολίτη, βρίσκεται για ακατανόητους λόγους στο μάτι του κυκλώνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Η Πολιτεία σχεδιάζει νέα επίθεση στους 12.000 φαρμακοποιούς. Αυτή τη φορά επικαλούμενη το επικαιροποιημένο μνημόνιο 4, θέλει τη μείωση του συνολικού κέρδους του φαρμακοποιού σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 15%!!!

Τα παραπάνω τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα φαρμακεία αλλά και την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση του ποσοστού κέρδους.

«Εάν επιβεβαιωθούν οι προθέσεις της κυβέρνησης τότε θα κλείσει το 15-20% των λειτουργούντων σήμερα φαρμακείων. Φαντασθείτε λοιπόν την ταλαιπωρία του ασθενούς , του ηλικιωμένου, του αγρότη , που θα αναγκασθεί να πηγαίνει στο παραδίπλα χωριό με δυσμενείς καιρικές συνθήκες για να βρει το φάρμακο του», ανέφερε.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε πρόσφατη έρευνα:

 • H αντίληψη που έχει η κοινωνία για τα φαρμακεία είναι ιδιαίτερη καθώς τo κοινό αντιλαμβάνεται ως σημεία που διασφαλίζουν την υγεία (90,4%) και όχι απλά ως εμπορικά καταστήματα (6,5%)

 • Η σχέση του πελάτη-ασθενή και ασφαλισμένων με τα φαρμακεία, είναι σχέση ιδιαίτερα προσωποπαγής καθώς το 74% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν συγκεκριμένο φαρμακείο για τις αγορές των φαρμάκων του (το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 79% ανάμεσα στις γυναίκες και στο 81% στην ηλικιακή ζώνη 45-64 ετών)

Ο φαρμακοποιός σήμερα, δεν φοροδιαφεύγει αλλά παρ όλα αυτά αντιμετωπίζεται, σαν κάποιος που έχει πλουτίσει ξαφνικά και που κρύβει χρήματα από το κράτος» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ.

Οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών τόνισαν οτι σήμερα και μετά τις εκπτώσεις των φαρμακοποιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώνεται σε 18,5-20%. Αυτό το κέρδος μειώνεται ακόμη περισσότερο , καθώς υπάρχει η συχνή, πολύμηνη , παράνομη και παράλογη καθυστέρηση πληρωμής των ταμείων, αλλά και η έκτακτη φορολογία ( περαίωση, μια έκτακτη εισφορά. κ.τ.λ.)

Το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι σήμερα μεταξύ του 7-9 % ανάλογα το φαρμακείο. Συντελεστή που αποδέχεται και η εφορία. Φοροδιαφυγή δεν υπάρχει στον κλάδο, γιατί όλα γίνονται μηχανογραφικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές με το Δημόσιο και τα ταμεία.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, του 2010 η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται κάθε χρόνο σταθερά κατά 500.000.000 Ευρώ. Η δαπάνη σύμφωνα με την έρευνα αυτή από 9% που είναι σήμερα κινδυνεύουμε σε δέκα χρόνια να φθάσει το 15% του ΑΕΠ!!! Αυξήθηκαν τόσο τα εισοδήματα των φαρμακοποιών; Τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ το διαψεύδουν Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα είναι περίπου 50.000 €.

Αν η κυβέρνηση μειώσει το περιθώριο κερδοφορίας στο 15%, επί της ουσίας καταργεί την έννοια του κέρδους και καταστρέφει έναν σημαντικό κόμβο παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα Δημόσιας Υγείας.


ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.


Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού από την Πολιτεία αντιστρατεύεται και σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο μύθος οι φαρμακοποιοί βγάζουν πολλά λεφτά, πρέπει να πάψει επιτέλους. Ο τομέας των φαρμακείων αποτελεί μόλις το 6-7% της πίτας των δαπανών της Υγείας. Για το υπόλοιπο 93%-94% δεν βλέπουμε τον ίδιο ζήλο από την κυβέρνηση. Γιατί άραγε;

Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί το οικονομικό επιτελείο του κου Παπακωνσταντίνου, επιτίθεται κατ αυτόν τον τρόπο στους φαρμακοποιούς. Η κυβέρνηση διαρκώς μιλάει για περιστολή των δαπανών της Υγείας και ο κόσμος θα νομίζει με τα λεγόμενα της πολιτείας ότι για όλα φταίνε οι φαρμακοποιοί.


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


Για παράδειγμα το 12% του πληθυσμού της χώρας μας πάσχει από διαβήτη . Ένα σκεύασμα για τον διαβήτη έχει 3 ευρώ. Αντικαθίσταται από άλλο σκεύασμα με τιμή 60 ευρώ. Ο φαρμακοποιός λοιπόν αυξάνει την φαρμακευτική δαπάνη;

Δεύτερο παράδειγμα. Παλαιότερα μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων κατά 22%. Κατά τη λογική της Κυβέρνησης δηλαδή, οι δαπάνες θα έπρεπε να πέσουν κατά 22%. Αντιθέτως όμως αυξήθηκαν λόγω υποκατάστασης των ιδιοσκευασμάτων από ακριβότερα! Το κέρδος του φαρμακοποιού μήπως φταίει πάλι και γι αυτό; Άλλο παράδειγμα. Σε διπλανές μας χώρες το ποσοστό κέρδους είναι : Ιταλία 24%, Ισπανία 26% Γαλλία 25%.Γιατί στη χώρα μας πρέπει να μειωθεί στο 15%;

Οι φαρμακοποιοί στήριξαν από την πρώτη στιγμή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου και σαφώς θα μειώσει την φαρμακευτική δαπάνη. Το σύστημα όμως έχει «παγώσει» και φυσικά δεν φταίνε οι φαρμακοποιοί γι αυτό.

Φθηνό φάρμακο θα υπάρχει με την μηχανογράφηση της Δημόσιας Υγείας και την αναδιαμόρφωση της τιμολόγησης των φαρμάκων και όχι με το να οδηγηθούν στον Σταυρό του Μαρτυρίου, οι 12.000 φαρμακοποιοί, επειδή έτσι βολεύει τους κυβερνώντες.

Οι φαρμακοποιοί συναισθανόμενοι την κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, προσέφεραν από το εισόδημα τους 400.000.000 ευρώ με εκπτώσεις και μειώσεις το 2010!

Είναι ουσιαστικά ο πρώτος κλάδος που από πέρυσι προσέφερε τόσα πολλά. Και αντί για ευχαριστώ, η κυβέρνηση τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε έναν αργό βασανιστικό θάνατο.

Ο φαρμακοποιός είναι πάντα δίπλα στον ασφαλισμένο, πάντα δίπλα στον πολίτη. Η πολιτεία δεν πρέπει να τον βλέπει σαν εχθρό, ούτε σαν αριθμό.

«Πίσω από τους αριθμούς πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις από τον κ. Παπακωνσταντίνου και αναλόγως θα πράξουμε. Μπορεί να δεχθήκαμε ένα χαστούκι, σίγουρα όμως δεν γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο. Στο χέρι της Κυβέρνησης είναι να …τσουγκρίσουμε αυγά», κατέληξε ο κ. Θ. Αμπατζόγλου


ΘΕΜΑ 3ον : ΟΠΑΔ

α) Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας


Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού κατά τη συνεδρίαση του στις 15-3-2011 (αρ. πρακτ. 427) αποφάσισε τα κάτωθι:

 1. Δεν απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των προστατευομένων μελών των άμεσα ασφαλισμένων, των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων, των αναπήρων και θυμάτων πολέμου , των μελών της οικογένειας αναπήρων και θυμάτων πολέμου και άλλων ασφαλισμένων ειδικών κατηγοριών από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού (ΥΠΑΔ) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, τα δε βιβλιάρια νοσηλείας που ήδη κατέχουν οι ασφαλισμένοι ισχύουν κανονικά καθισταμένων υπευθύνων των ασφαλισμένων σε περίπτωση χρήσης αυτών κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

 2. Τα βιβλιάρια νοσηλείας παλαιού τύπου χωρίς barcode δεν αντικαθίστανται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ισχύουν κανονικά.

 3. Κατά την συνταξιοδότηση των εν ενεργεία υπαλλήλων δεν αντικαθίστανται τα ήδη υπάρχοντα βιβλιάρια νοσηλείας του ίδιου καθώς και των μελών της οικογένειας του αλλά τίθεται σφραγίδα επί του παλιού βιβλιαρίου νοσηλείας ότι είναι συνταξιούχος, αναγράφεται ο αριθμός μητρώου σύνταξης, ο βαθμός συνταξιοδότησης, η κατηγορία εκπαίδευσης, τα χρόνια υπηρεσίας και η δικαιούμενη θέση νοσηλείας.


β) Έκδοση σφραγίδας από συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ ιατρούς


Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το οικ. 12300/21-04-2011 (ΑΔΑ:4ΑΓ3ΟΡ9Χ-Ρ) έγγραφο του ΟΠΑΔ, οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό ιατροί θα πρέπει να εκδώσουν σφραγίδα άμεσα και όχι αργότερα της 10/05/2011, με περιεχόμενο:

ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ

ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…….

Η εν λόγω σφραγίδα θα τίθεται επί των εντολών Υγειονομικής Περίθαλψης στις οποίες περιλαμβάνονται ιατρικές πράξεις – παρακλινικές εξετάσεις καθώς και επί των συνταγών στις οποίες αναγράφονται φάρμακα.

γ) Λάθη που παρατηρούνται κατά τον έλεγχο συνταγών


Κάθε μήνα, με τις υποβολές των λογαριασμών των φαρμακείων, παρατηρείται ότι δεν υποβάλλονται ξεχωριστά οι συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της υπηρεσίας. Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές αυτές χρεώνονται σε διαφορετικό ΚΑΕ και η διαδικασία υποβολής είναι η εξής:

 • Ξεχωριστή αίτηση

 • Αναλυτικές καταστάσεις εις τριπλούν

 • Ξεχωριστό τιμολόγιο

 • Υπεύθυνη δήλωση και

 • Οι συνταγές με φάρμακα μόνο υψηλού κόστους αριθμημένες σε ξεχωριστό φάκελο.

Εφεξής σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα πρωτοκολλούνται οι λογαριασμοί που υποβάλλονται λανθασμένα αλλά θα επιστρέφονται στο φαρμακευτικό σύλλογο για ορθή επανυποβολή.


δ) Πληρωμές ΟΠΑΔ


Σας κοινοποιούμε την ενημέρωση για τις πληρωμές του ΟΠΑΔ όπως επίσης και δύο έγγραφα όπου φαίνεται η δέσμευση των σχετικών ποσών που αφορούν και τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Ο Π. Φ. Σ. πιέζει για την κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών εντός των επόμενων ημερών.


Επιστολή του Προέδρου του ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτη προς τον Πρόεδρο του Π. Φ. Σ. (28-4-2011)


Αγαπητέ κε Πρόεδρε,


Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε την αναμενόμενη επιχορήγηση από το Υπ. Οικονομικών από την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 143.030.000€ για τις πληρωμές των λογαριασμών σας έως και τον Οκτώβριο του 2010. Σημειώνεται ότι με το ποσό που έχει δεσμευτεί θα καλυφθούν και οι συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011, όπου αυτές δεν έχουν περιληφθεί στους ήδη εξοφλημένους λογαριασμούς.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχουν εκδοθεί τα επιτροπικά εντάλματα τα οποία στέλνονται στις κατά τόπους ΥΠΑΔ και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία πληρωμής των μελών σας, η οποία είναι σαφώς συντομότερη μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τέλος, όπως γνωρίζετε, τα χρήματα που αφορούν στην εξόφληση των λογαριασμών των φαρμακοποιών για το ως άνω διάστημα είναι δεσμευμένα στους σχετικούς ΚΑΕ και ως εκ τούτου το όλο θέμα έχει πλέον διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα.


Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 16.950.000,00€ από τον ΚΑΕ 0521-03


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:

 1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.»(Α,247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 3871/2010(Α,141)

β) Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273/Α) «Συνταξιοδοτικά, Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου κ.λ.π.

γ) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 52/01 «Οργάνωση και Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

δ) Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 1. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/24451/25-08-2010 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 1480/Β/06-09-2010) περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου»

 2. Την ανάγκη έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων

 3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε


Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων και εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (16.950.000,00€) για την μεταβίβαση πιστώσεων με τη μορφή επιτροπικών ενταλμάτων σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΚΑΕ 0521-03 –«Φαρμακευτική περίθαλψη» οικ. Έτος 2011 για την κάλυψη δαπανών ασφαλισμένων δημοσίου.Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 126.080.000,00€ από τον ΚΑΕ 0521-01


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:

 1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.»(Α,247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 3871/2010(Α,141)

β) Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273/Α) «Συνταξιοδοτικά, Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου κ.λ.π.

γ) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 52/01 «Οργάνωση και Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

δ) Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 1. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/24451/25-08-2010 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 1480/Β/06-09-2010) περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου»

 2. Την ανάγκη έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων

 3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε


Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού ύψους εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων και ογδόντα χιλιάδων ευρώ (126.080.000,00€) για την μεταβίβαση πιστώσεων με τη μορφή επιτροπικών ενταλμάτων σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΚΑΕ 0521-01 –«Φαρμακευτική περίθαλψη» οικ. Έτος 2011 για την κάλυψη δαπανών ασφαλισμένων δημοσίου.


Τροποποίηση και συμπλήρωση κανονισμού παροχών.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 478/ΤΒ/29-3-2011 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ40448/6009/548 Υπουργική Απόφαση «τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)» και επισυνάπτεται στο τέλος της εγκυκλίου προς ενημέρωσή σας.


ΘΕΜΑ 4ον : ΤΣΑΥ

Έκδοση τιμολογίων


Σας ενημερώνουμε ότι κατά την έκδοση των τιμολογίων πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «επί πιστώσει» και όχι «εξοφλήθη».


ΘΕΜΑ 5ον : ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Υποβολή λογαριασμών συνταγών φαρμάκων


 1. Σας ενημερώνουμε για την υποβολή των λογαριασμών συνταγών φαρμάκων εντός δέκα ημερών του επόμενου μήνα από την εκτέλεσή τους, για να είναι δυνατή η εφαρμογή του νόμου 3918/2-3-2011, Κεφ. Γ΄, άρθρο 34.

 2. Επίσης πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστή κατάσταση και ξεχωριστό τιμολόγιο τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

ΘΕΜΑ 6ον : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

α) Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α΄ /2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»


Μετά τη δημοσίευση του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄ /2-3-2011), παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου.

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι, το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300. Α΄ ),και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, των περιφερειών της χώρας και αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου και στην αριθ. 45892/2010 (ΦΕΚ 1292. Β΄) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η σειρά προτιμήσεως των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Δεν υφίσταται κώλυμα για την υποβολή δεύτερης αίτησης για ίδρυση φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό σε άλλη περιφερειακή ενότητα είναι όμως σαφές, ότι μια μόνο άδεια ίδρυσης θα χορηγηθεί. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 5607/32 (ΦΕΚ 300 Α΄) θα πρέπει ο φαρμακοποιός μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα γνωστοποιεί στην αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή, την υποβολή τυχόν σχετικής αίτησης σε άλλη (συγκεκριμένη) περιφερειακή ενότητα και ότι οφείλει να την αποσύρει σε περίπτωση που εγκριθεί η άδεια ίδρυσης που αιτείται.

Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 2, διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του φαρμακείου την ημέρα του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής, ισχύει το ωράριο των φαρμακείων όπως αυτό έχει ήδη καθοριστεί.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου θέτει νέο πληθυσμιακό όριο, η τήρηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Ο κανόνας που τίθεται για την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια είναι η αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1000 κατοίκους. Για την ίδρυση δεύτερου φαρμακείου απαιτείται η συμπλήρωση της δεύτερης χιλιάδας, για την ίδρυση τρίτου φαρμακείου απαιτείται η συμπλήρωση της τρίτης χιλιάδας κ.ο.κ. Επισημαίνεται ότι σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες, με πληθυσμό έως 1000 κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Οι αδειοδοτήσεις φαρμακείων καταρχήν γίνονται σε επίπεδο Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων όπου αυτές υπάρχουν, διαφορετικά σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε αυτές, τότε σε επίπεδο Δήμων.

Ειδικότερα: για τον καθορισμό του πληθυσμιακού ορίου λαμβάνονται υπόψη:

α. για τους Δήμους που δεν υπέστησαν καμία μεταβολή, οι Δήμοι.

β. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση προϋπαρχόντων Δήμων, οι Δημοτικές Ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010.

γ. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, οι Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010.

δ. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση προϋπαρχόντων κοινοτήτων, οι Δημοτικές Κοινότητες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, που απαρτίζονται από περισσότερους του ενός οικισμού, τηρείται η αναλογία ένα (1) φαρμακείο έως 1000 κατοίκους για κάθε οικισμό, χωρίς να αλλοιώνεται ο συνολικός επιτρεπόμενος αριθμός των φαρμακείων σε αυτές σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Επιπλέον για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων ως μονάδα εδαφικής μέτρησης αποτελούν οι δημοτικές ενότητες.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου ως μονάδα εδαφικής μέτρησης του πληθυσμού αποτελούν οι Δημοτικές Ενότητες. Η άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου χορηγείται βάσει του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001.

Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρμακείων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πληθυσμιακό όριο, κοντά σε νοσοκομεία (του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, πανεπιστημιακά, στρατιωτικά) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Τα νοσοκομεία να έχουν δυναμικότητα άνω των 150 κλινών

 • Η περιοχή στην οποία θα μεταφερθούν ή θα ιδρυθούν επιπλέον φαρμακεία προσδιορίζεται σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέστερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης. Επίσης, η μεταφορά ή η ίδρυση επιπλέον φαρμακείων επιτρέπεται και επί του εγκεκριμένου δρόμου που βρίσκεται απέναντι από την εξωτερική κεντρική πύλη.

 • Η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων και ο αριθμός των νοσοκομείων με δυναμικότητα άνω των 150 κλινών θα καθοριστούν από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων .

 • Ο αριθμός των φαρμακείων που θα μεταφερθούν ή θα ιδρυθούν επιπλέον δυνάμει της διάταξης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων (στην περίπτωση που είναι συστεγασμένα αυτά νοούνται ως μια λειτουργική μονάδα), κατά τη στιγμή δημοσίευσης του νόμου 3918/2011.

Με τη διάταξη της παραγράφου 5, ορίζεται ότι η αναλογία απασχολούμενων σε ένα φαρμακείο φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου πρέπει να είναι ένας (1) προς τρεις (3) και κατά συνέπεια, αν σε ένα φαρμακείο απασχολούνται τρεις (3) βοηθοί φαρμακείου, το επόμενο άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός, ο οποίος θα απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Με τη διάταξη της παραγράφου 6, εισάγεται η δυνατότητα συστέγασης κατ΄ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων στο ίδιο κατάστημα ήδη λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο και αφορά μορφή συστεγάσεως πέρα των προβλεπομένων στο άρθρο 7 του νόμου 1963/1991. Τα συστεγαζόμενα φαρμακεία της παρούσης διάταξης λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας και οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί συμμετέχουν με ίσα ποσοστά.

Η συστέγαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις και τους όρους του άρθρου 7 του νόμου 1963/1991. Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες [σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΙ, περ. Ζ΄ΙΙ, του άρθρου 186 καθώς και των άρθρων 282 και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)], η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού συλλόγου με απόφαση του Περιφερειάρχη. Οι φαρμακοποιοί είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση νόμου και υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη διεύθυνση του φαρμακείου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Επίσης, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 και η παράγραφος 6 του άρθρου 7, το νόμου 1963/1991.

Τα συστεγασμένα σε ένα κατάστημα φαρμακεία που θα προκύψουν κατά εφαρμογή της προαναφερθείσας παραγράφου 6 του άρθρου 36, υποχρεώνονται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση και συμμετέχουν στον πίνακα κατάρτισης διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων χωριστά, με τις ίδιες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση παραίτησης για οποιονδήποτε λόγο του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιήθηκε η συστέγαση, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του ενώ στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Ο φαρμακοποιός που παραιτήθηκε έχει δυνατότητα να ιδρύσει στο μέλλον νέο φαρμακείο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 δηλαδή μέσω συστέγασης εκτός πληθυσμιακού ορίου, μια φορά. Σε περίπτωση αποσυστέγασης για λόγο διαφορετικό της παραίτησης ενός εκ των δύο φαρμακοποιών, ο αιτών την αποσυστέγαση φαρμακοποιός υπόκειται στο πληθυσμιακό όριο.

Αναφορικά με την παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου έχουν αποσταλεί σχετικές εγκύκλιοι, με τα αρ. πρωτ. ΔΥΓ3 (β)/ΓΠ οικ. 25018/28-2-2011 και ΔΥΓ3(β)/ ΓΠ. οικ. 31270/17-3-2011 έγγραφα. Επισημαίνεται, ότι η υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων βάσει του νέου νόμου αρχίζει από τις 4-4-2011, ημέρα Δευτέρα.

β) Γνωστοποίηση ΦΕΚ


Σας γνωστοποιούμε ότι, στο ΦΕΚ 475/Β/28-03-2011 δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 33401/23-03-2011 Υπουργική Απόφαση περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg στον Πίνακα Γ΄ του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.


ΘΕΜΑ 7ον : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Ανακοίνωση ρυθμίσεων του ν. 3918/2011(Α,31)


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011 δημοσιεύθηκε ο ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:

1.Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β και στα άρθρα 17 έως και 33, προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα.

 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ και στα άρθρα 34 έως και 40 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν φάρμακα, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες.

Επίσης με το άρθρο 37 ορίζεται ότι οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) του άρθρου 1 του ν. 3106/2003, προμηθεύονται τα φάρμακα για τους περιθαλπόμενους σε αυτά στη Νοσοκομειακή Τιμή.

 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ , άρθρο 41, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές και μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της κλινικής ισχύει για τρία (3) χρόνια και οι βεβαιώσεις που ήδη έχουν εκδοθεί και βρίσκονται φυσικά σε ισχύ, ισχύουν και αυτές για τρία χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής τους.

 2. Στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, άρθρο 63, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον ΕΟΦ. Ειδικότερα προβλέπεται η καθιέρωση ταινιών γνησιότητας για σκευάσματα ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις. Η συμμόρφωση των κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων με την υποχρέωση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του ΕΟΦ θα καθορισθούν τα προϊόντα αυτά. Επίσης στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εγκρίνουν φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ και ειδικότερα στο άρθρο 72 προβλέπεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλάγια.

Επίσης προβλέπεται ότι για συνταγές φαρμάκων που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά ΔΕΝ απαιτείται θεώρηση ανεξαρτήτως ποσού και ιδιοσκευασμάτων καθώς και για τις δίμηνες συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων, για την ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου αυτού.

β) Σχετικά με την καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011 δημοσιεύθηκε ο ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β και στα άρθρα 17 έως και 33, προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ και στα άρθρα 34 έως και 40 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα φάρμακα, τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ειδικότερα το άρθρο 34 του νόμου αυτού, καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού (πριν την προσθήκη του ΦΠΑ), του λογαριασμού κάθε φαρμακείου, υπέρ του ασφαλιστικού οργανισμού.

Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο, συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει ο φορέας, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Δεν υπολογίζεται έκπτωση στο οφειλόμενο ποσό για τα φάρμακα υψηλού κόστους που περιέχονται στην κ.υ.α. Φ80000/οικ.22101/2493/2010 (Β, 1326).

Για τα ποσά αυτά της επιστροφής (rebate) ο ασφαλιστικός οργανισμός θα χορηγεί βεβαίωση στο φαρμακείο «για το σύνολο των επιστροφών του έτους» για φορολογική χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3γ του άρθρου 34 του νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε στους λογαριασμούς των φαρμακείων του μήνα Μάρτη 2011 και εφεξής, πριν την εξόφλησή τους να γίνεται η παρακράτηση του εν λόγω ποσού.


ΘΕΜΑ 8ον : Ε. Ο. Φ.

α) Μερική άρση της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών για 11 φάρμακα.


Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11962/15-2-2011 απόφαση του ΕΟΦ περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παραλλήλων Εξαγωγών» και αίρουμε την απαγόρευση των Παραλλήλων Εξαγωγών για τα κατωτέρω 11 Φαρμακευτικά Προϊόντα σε όλες τις μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες τους, μετά τη διαπίστωση της ομαλοποίησης της επάρκειας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.


ARIMIDEX της ASTRA ZENECA

SEROQUEL της ASTRA ZENECA

MINAPREXIN της BOEHRINGER INGELHEIM

SERETIDE της GLAXOSMITHKLINE

XERISTAR της ELI LILLY

YENTREVE της ELI LILLY

EXELON της NOVARTIS

SANDIMMUN NEORAL της NOVARTIS

LYRICA της PFIZER

LANTUS της SANOFI - AVENTIS

ZYPREXA της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ


Η απόφαση 11962/15-2-2011 είχε ήδη τροποποιηθεί με την 17594/9-3-2011 και είχε αρθεί η απαγόρευση για 12 άλλα προϊόντα από τα αρχικά 28.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η απόφαση 11962/15-2-2011 για τα 5 Φαρμακευτικά Προϊόντα του Πίνακα. ( Συν. 1).

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί συνεχώς και επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας όλων των προϊόντων. Ανάλογα με το επίπεδο της επάρκειας, τις ελλείψεις και τις μειωμένες διαθέσεις φαρμάκων της NOVARTIS που παρατηρούνται η Προσωρινή Απόφαση Απαγόρευσης θα τροποποιείται αναλόγως.

Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν. Δ 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 1316/1983 και στο άρθρο 152, παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) / 83657 ( ΦΕΚ 59 Β / 24-1-2006) και συγκεκριμένα επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι 44.000€.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 31-3-2011


α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΗ

1

267620101

CYMBALTA

30MG/CAP BTx28

DULOXETINE

LILLY

Κατάθλιψη

2

267620101

CYMBALTA

60MG/CAP BTx28

DULOXETINE

LILLY

Κατάθλιψη

3

233170101

FEMARA

TAB 2,5 MG

LETROZOLE

NOVARTIS

Καρκίνος Μαστού

4

265700202

ABILIFY

TAB 10MG BTx28

ARIPIPRAZOLE

OTSUKA

Σχιζοφρένεια

5

5265700302

ABILIFY

TAB 15MG BTx28

ARIPIPRAZOLE

OTSUKA

Σχιζοφρένεια

6

5265700402

ABILIFY

TAB 30MG BTx28

ARIPIPRAZOLE

OTSUKA

Σχιζοφρένεια

7

265000202

INSPRA

F.C TAB 50MG

EPLERENONE

PFIZER

Β-Αναστολέας

8

239670201

CO-APROVEL

TAB 300 +12,5 BTx28

IRBESARTAN +HYDROCHLOROTHI AZIDE

SANOFI AVENTIS

Υπέρταση

9

239670101

CO-APROVEL

TAB 150+12,5 BTx28

IRBESARTAN +HYDROCHLOROTHI AZIDE

SANOFI AVENTIS

Υπέρταση


β) Ανακλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων.


1) Ανάκληση μόνο ως προς τη συσκευασία φαρμακευτικού προϊόντος EPREX, ενέσιμο διάλυμα 1.000 IU/0,5ML, BTx6VIALSx 0,5ML της φαρμακευτικής εταιρείας JANSSENCILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ.


2) EPREX, VEN -FAX


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

EPREX

Ενέσιμο διάλυμα 7000IU/0,7ML PF.SYR

JANSSEN –CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

1964712

EPREX

Ενέσιμο διάλυμα 9000IU/0,7ML PF.SYR

JANSSEN –CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

1964714

VEN - FAX

Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 37,5 mg/CAP

RAFARM ΑΕΒΕ

2834801


3) Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.


α) Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα τα οποία προορίζονται για «από του στόματος χορήγηση» ως προς τον τρόπο διάθεσης, ο οποίος καθορίζεται ως εξής: « Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή εκτός από περιπτώσεις ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-καρνιτίνης».


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡ/ΤΗΤΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

SUPERAMIN

OR.SOL.SD 1G/10ML FL

VIANEX

1903802

SUPERAMIN

OR.SOL.SD 2G/10ML FL

VIANEX

1903803

INTELECTA

OR.SOL.SD 1G/10ML

UNI-PHARM

2050702

INTELECTA

EFF.GRAN.1000MG/SACHET

UNI-PHARM

2050703

INTELECTA

OR.SOL.SD 2G/10ML

UNI-PHARM

2050705

INTELECTA

EFF.GRAN.2000MG/SACHET

UNI-PHARM

2050706

PHACOVIT

OR.SOL.SD 1G/10ML

BROS ΕΠΕ

2057801

CARNIL

OR.SOL.SD 1G/10ML VIAL

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ

2081802

LEVOCARNIL

OR.SOL.SD 1G/10ML FL

BIOSPRAY ABEE

2235901

SOLUDAMIN

OR.SOL.SD 1G/SINGLE DOSE

ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ

2268502

MINARTINE

OR.SOL.SD 1G/10ML VIAL (SINGLE DOSE)

ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2281702

TRINALIN

OR.SOL.SD 1G/10ML FL (SINGLE DOSE)

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

2290301

INESTOM

OR. SOL. SD 1G/10ML

HELP ABEE

2291501

INESTOM

OR. SOL. SD 2G/10ML VIAL

HELP ABEE

2291503

FRUTENOR

OR.SOL.SD 1G/10ML (SINGLE DOSE)

RAFARM AEBE

2295101

FRUTENOR

OR.SOL.SD 2G/10ML VIAL

RAFARM AEBE

2295102

CORUBIN

OR. SOL. SD 1G/10ML

IASIS PHARMAC.HELLAS

2304801

MINOA

OR. SOL 1G/10ML (SINGLE DOSE)

ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ ΕΠΕ

2316301

OSKANA

OR. SOL 1G/10ML (SINGLE DOSE)

ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

2331101

MERLIT

OR.SOL.SD. 1G/10ML

LEOVAN Μ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ

2337501

CARNIDOSE

OR.SOL.SD. 1G/10ML

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

2359701

ENSIAL

OR.SOL.SD. 1G/10ML FL

ΑΔΗΦΑΡΜ Μ. ΕΠΕ

2366001

MEVAMYST

OR.SOL.SD. 1G/10ML

MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.

2381501

KORTILAN

OR.SOL.SD. 100MG/10ML

COUP ABEE

2435101

LOFOSTIN

OR.SOL.SD. 1G/10ML

FARMEDIA AE

2452501

LOFOSTIN

OR.SOL.SD. 2G/10ML

FARMEDIA AE

2452502

LEVAMIN

OR.SOL.SD. 1G/10ML VIAL

GENEPHARM AE

2455201

LISEFOR

OR.SOL.SD. 1G/10ML VIAL

VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2456601

LISEFOR

OR.SOL.SD. 2G/10ML VIAL

VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2456602

LISEFOR

EFF.GRAN 1000MG/SACHET

VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2456603

TRIAN

OR.SOL.SD. 1G/10ML

DEMO ABEE

2463902

AVEPTOL

OR. SOL 1G/10ML (SINGLE DOSE)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ

2476101

GROWART

ORAL.SOL 1G/10ML VIAL

ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ

2478501

BITOBIONIL

ORAL.SOL 1G/10ML VIAL

S.J.A. PHARM ΕΠΕ

2496201

BITOBIONIL

ORAL.SOL 2G/10ML VIAL

S.J.A. PHARM ΕΠΕ

2496202

LISTOVER

OR.SOL. 1G/10ML

BIOSYNTHESIS AE

2539801

LEVARS

OR.SOL.1000MG/10ML

ARS MEDENDI

2553001

LEVOSAN

OR.SOL. SD.1000MG/10ML

SANUS O.E.

2557701

LEVALASTINE

ORAL SOL 1G/10ML

BIOMEDICA-CHEMICA AE

2556601

LEVALASTINE

EFF.GRAN 1000MG/SACHER

BIOMEDICA-CHEMICA AE

2556602

CARNIBEN

OR.SOL.SD 1G/10ML

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2736001

AMINOCER

PD.OR.SOL 1000MG/SACHET

VERISFIELD (UK) LTD. U.K.

2742701

AMINOCER

ORAL SOL 2G/10ML VIAL

VERISFIELD (UK) LTD. U.K.

2742702

LOCAR

GRA.OR.SOL 1G/SACHET

MEDICUS AE

2749101

LOCAR

ORAL. SOL 3G/10 ML BOTTLE

MEDICUS AE

2749102

CARNIPROL

EFF.GRAN 1G/SACHET

PROEL

2764801

ENERGOCARNIL

EFF. GRAN 1G/SACHET

ENERGON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

2764901

DUOCARNIL

ORAL.SOL 2G/10ML

IASIMO LTD,ENGLAND

2767701

RIDOVET

EFF.GRAN 1G/SACHET

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2767901

MEDICARDIN

ORAL.SOL.2G/10ML VIAL

FARMEDIA AE

2770801

LYZIP

ORAL.SOL.2G/10ML VIAL

Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

2827801

VIGORUP

EFF.GRAN 1000MG/SACHET

HEREMCO

2849301

CARNISAC

EFF.GRAN 1000MG/SACHET

IAMATICA MON. ΕΠΕ

2852001

LEVICIN

EFF.GRAN 1000MG/SACHET

TANIC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

2858301

CARNIVIT

OR.SOL.SD 2G/10ML

VIOFAR ΕΠΕ

2893101

ERGOGEN

EF.TAB 1000MG/TAB

ΙΟΥΛ.&ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ

2756301

LECARNA

PD.OR.SOL.1000MG/SACHET

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε

2761902

LEVOCUOR

PD.OR.SOL.1000MG/SACHET

NEXUS MEDICALS AE

2765801

XARITIC

PD.OR.SOL.2000MG/SACHET

S.J.A. PHARM ΕΠΕ

2793301

CARNITOP

PD.OR.SOL.1000MG/SACHET

SANOPHARM AE

2816001

REVOTONINE

EF.TAB 1000MG/TAB

PHARMA LINE AE

2850501


β) Τροποποίηση τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων ως προς τον τρόπο διάθεσης από χορηγουμένων «Με ιατρική συνταγή» σε χορηγούμενα «Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή».


α. Προϊόντα τοπικής εφαρμογής, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡ/ΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VELLODYRING

GEL 10%

ETOFENAMATE

REMEDINA ABEE

1901302

LALIDE

GEL 3%

NIMESULIDE

MEDOCHEMIE HELLAS AE

2429005

DOLOSTOP

GEL 3%

NIMESULIDE

ΙΟΥΛ & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ

2442405

NIMEGEL

GEL 3%

NIMESULIDE

ALAPIS ABEE

2539701

NIMESULIDE/ΦΑΡΜΑΣΥΝ

GEL 3%

NIMESULIDE

ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ

2602901

RUVAMED

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

COUP ABEE

1810105

ZEROSPASM

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

PROEL

1752703

PROPONOL

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

HELP ABEE

1770104

PEDIFAN

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

VILCO A.E

1777103

PAINRELIPT-D

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

ΒΙΟΣΤΑΜ

1826503

BLEDURAN

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

ALAPIS ABEE

1837103

CONZILA

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΑΕ

1803703

SINARTROL

GEL 0,5%W/W

PIROXICAM CINNAMATE

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΑΕ

2217303

VERSALBA

CREAM 3%

BENTAZAC

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

1062402

NAPROSYN

GEL 10%

NAPROXEN

ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1193505

PENNSAID

Δερματικό διάλυμα 1,5% w/w

DICLOFENAC SODIUM

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

2595901

DICLOPLAST

Έμπλαστρο 180mg/plast

DICLOFENAC EPOLAMINE

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

2311901

INTOBUTAZ

GEL 1%

INDOMETACIN

DEMO ABEE

0031201

REUMADOLOR

GEL 1%

INDOMETACIN

BROS ΕΠΕ

0322402

HASTEL

GEL 1%

INDOMETACIN

SAMBROOK & ΣΙΑ Ο.Ε

2266001

BIOFENAC

CREAM 1,5% W/W

ACECLOFENAC

GALENICA A.E

2246602

ALGESAL SURACTIVE

OINT (10+1)% w/w

SALICYLIC ACID,DIETHYLAMINE,

MYRTECAINE

PHARMASELECT

0086401

MUSCO-RIL

CREAM 0,25%

THIOCOLCHICO-SIDE

SANOFI AVENTIS AEBE

0625404

MUSCO-RIL

GEL 0,25%

THIOCOLCHICO-SIDE

SANOFI AVENTIS AEBE

0625405

RELIEF

CREAM 0,25%

THIOCOLCHICO-SIDE

IASIS PHARMAC.HELLAS

2878701

RELIEF

GEL 0,25%

THIOCOLCHICO-SIDE

IASIS PHARMAC.HELLAS

2878704

HALIVER

CREAM 0,25%

THIOCOLCHICO-SIDE

ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

2355701


β. Στοματικά διαλύματα


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡ/ΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ERREFLOG

Διάλυμα για στοματικές πλύσεις 0,1% w/w

NIMESULIDE

ΑΔΗΦΑΡΜ Μ. ΕΠΕ

2798201


γ. Προϊόντα με δραστική ουσία “Aciclovir” στη μορφή CREAM 5% και σε συσκευασία TUB x 2GR.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡ/ΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

UNIPLEX

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

UNI-PHARM ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

192490302

ABDUCE

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

IASIS PHARMAC

193180102

GARGOSIL

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

GENEPHARM AE

195130102

HELPSOL

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

HELP ABEE

205390201

CYCLORIRAN/ MEDICHROM

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

MEDICHROM A.E

206270102

ZICOTEN

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

ITF HELLAS AE

206970301

ETASISEN

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

RAFARM AEBE

208690201

HAGEVIR

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

COSMOPHARM ΕΠΕ

210650301

VIRUSTERIL

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

BIOSPRAY ABEE

223180102

NELDIM

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

VILCO A.E.

236050101

ZIDOVIMM

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

238740101

EPRACLOVIR

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

ALAPIS ABEE

241870101

VERPIR

CREAM 5%

ACICLOVIR

TUB 2gr

ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ

242660101

Κατά τα λοιπά για τα προϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές άδειες κυκλοφορίας.

4) Διευκρινίσεις για την επιστροφή ληξιπρόθεσμων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων.


Ο ΕΟΦ εξέδωσε την ακόλουθη διευκρινιστική – υπενθυμιστική εγκύκλιο:


Μετά από κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορών για μη τήρηση της νομοθεσίας περί επιστροφών ληξιπρόθεσμων φαρμακευτικών προϊόντων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 είναι υποχρεωτική με πρωτοβουλία του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας η απόσυρση από τα φαρμακεία όλων ανεξαιρέτως των φαρμακευτικών προϊόντων που φέρουν ημερομηνία λήξεως και έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος εξαμήνου κάθε έτους.

Προκειμένου η υλοποίηση του ως άνω μέτρου να βρίσκεται σε συμφωνία με τον τρόπο λειτουργίας της κάθε εμπλεκόμενης επιχείρησης σε όλη την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας / Διανομέα ακολουθεί υποχρεωτικά την αντίθετη φορά της διακίνησης του προϊόντος, μέσω των αυτών προσώπων ( φυσικών ή νομικών) ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η γνησιότητά του προς επιστροφή προϊόντος και να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις δι’ «επιστροφής» προς άλλα των υπόχρεων προς απόσυρση προσώπων.

Συνεπώς, το πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από ΚΑΚ / Διανομέα απευθύνεται είτε προς το φαρμακείο είτε προς τη φαρμακαποθήκη, ανάλογα με την οδό διακίνησης που ακολουθήθηκε.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή εμπορική συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην διακίνηση φαρμάκων περιλαμβάνει όρο για μη επιστροφή ληξιπρόθεσμων φαρμακευτικών προϊόντων δεν αναιρεί την υποχρέωση για τήρηση της δημοσίας τάξεως διάταξης του άρθρου 11 παρ. 3 ν. δ. 96/73 όπως ισχύει, από τους συναλλασσόμενους και από τις αρμόδιες αρχές.


ΘΕΜΑ 9ον : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Μεταπτυχιακές σπουδές στους θεσμούς και πολιτικές υγείας


Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί για τέταρτο συνεχή χρόνο την κατεύθυνση, «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Η κατεύθυνση «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» αποσκοπεί στο:

1. να καλύψει τη θεσμική συγκρότηση και τον πολιτικό σχεδιασμό των συστημάτων υγείας.

2. να παράσχει στους σπουδαστές εφόδια στα πεδία της μεθοδολογίας της έρευνας, της οικονομικής διαχείρισης και της διοίκησης μονάδων υγείας.

3. να φανερώσει τη σχέση της ανθρωπολογίας της υγείας και της εκπαιδευτικής πολιτικής με το ευρύ πεδίο της υγείας.

4. να αναλύσει το δίκαιο της υγείας καθώς και τα ευρύτερα ζητήματα κοινωνικής προστασίας.

Το Πρόγραμμα καλύπτει πέντε βασικές ενότητες-πεδία, το περιεχόμενο των οποίων

αναδεικνύει τη διεπιστημονική φιλοσοφία του, ενώ για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Η προκήρυξη του Προγράμματος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται

να γίνει στις αρχές Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2741074991-4) καθώς και στην ιστοσελίδα, http://dsep.uop.gr/.


ΘΕΜΑ 10ον : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ


Ανακοίνωση – Πρόσκληση


Σάββατο 7 Μαΐου 2011 Ξενοδοχείο ΄΄ASTIR ΄΄


Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ Επαγγελματιών Υγείας διοργανώνει την πρώτη σειρά Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Φαρμακοποιών ως ακολούθως:


Συνοπτικό Πρόγραμμα


10:30-10:45 Χαιρετισμοί- Εισαγωγή (Καθηγητής Π. Κορδοπάτης)

10:45-11:30 Συμπληρώματα διατροφής – Προδιαγραφές και Δυνατότητες

(Επικ. Καθηγήτρια Φ. Λάμαρη)

11:30-11:45 Διάλειμμα - Καφές

11:45-12:30 Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Προσέγγιση.

Συμβουλευτική Υγείας & Συνδυαστική Πώληση.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα & Συνεργικοί Μηχανισμοί

(Π. Κασαρτζιάν : Φαρμακοποιός – Χημικός Φαρμάκων)

13:30-14:00 Διαδραστική Συζήτηση / Παρουσίαση επόμενης ημερίδας


Οι επόμενες δύο ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις 28 Μαΐου και 8 Οκτωβρίου 2011 (ημέρα Σάββατο) με ενδεικτικά θέματα:

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Φαρμακοποιού - Ασθενή

Υπηρεσίες και Φαρμακείο

Διεπιστημονικές Συνεργασίες


Ο αριθμός συμμετοχών θα είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική κράτηση / εγγραφή

(τηλ. 210-9579707 εσωτ. 1112 κυρία Δροσοπούλου Στέλλα)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

ΘΕΜΑ 10ον : ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Δελτίο Tύπου

5o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Φαρμακοποιών και της Ομάδας του Φαρμακείου
"Η Επικοινωνία Πελάτη-Υγείας στο Φαρμακείο: Τεχνικές και Εφαρμογές"

Κυριακή, 29 Μαΐου - 09:30 έως 18:15
Ξενοδοχείο AMALIA - Αμαλίας 10, Αθήνα

Τα στελέχη του Περιοδικού «PHARMACY Management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και με ικανότητες επικεντρωμένες στην επικοινωνία, στην οργάνωση εργασίας, στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και στο Φαρμακευτικό Marketing, διοργανώνουν το 5ο κατά σειρά Σεμινάριο με θέμα "Η Επικοινωνία Πελάτη-Υγείας στο Φαρμακείο: Τεχνικές και Εφαρμογές" με κύριο στόχο την παροχή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών, άμεσα εφαρμόσιμων στην καθημερινή εργασία του Φαρμακείου.

Σήμερα, με την κρίση που περνά ο κλάδος, είναι αναγκαίο ο Φαρμακοποιός και η ομάδα του να επενδύσουν περισσότερο από ποτέ στην επικοινωνία με τον πελάτη-ασθενή. Είναι μια αποστολή, μια υπηρεσία του Φαρμακοποιού σαν επαγγελματίας υγείας, που όχι μόνο θα κτίσει πιστό πελατολόγιο, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις σίγουρα θα αυξήσει και τον τζίρο του Φαρμακείου.

Για το πλήρες πρόγραμμα, δηλώσεις συμμετοχής, τρόπους πληρωμής, την επιδότηση του ΟΑΕΔ και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:


Θ. Χαραμή ΕΠΕ - Νίκης 57, 174 55 Άλιμος

Τ.: 210 984 3274 - 211 013 3381 - F.: 211 800 5575
K.: 697 798 3094 - 693 253 7355